Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Voksenpædagogik - AVG

VPC Erhverv tilbyder i samarbejde med VIA University College dette kursus i voksenpædagogik. Kurset er et modul i didaktik og undervisningsmetode på akademiuddannelsen, og har til formål at kvalificere og effektivisere dine undervisningskompetencer, og derved gøre dig til en bedre formidler og underviser. Der er muligt at tage kurset uden eksamen, men så giver det ingen formel kompetence, og kan ikke bruges eks. i forbindelse med kørelæreruddannelsen m.v.

Målgruppe
Kommende voksenundervisere, kørelærere og voksenvejledere samt ansatte med undervisnings- og formidlingsopgaver m.v., men uddannelsen er åben for alle, der opfylder optagelseskriteriet.

Mål
Hovedformålet med dette uddannelsesforløb er at give deltagerne kompetencer til at kunne skabe en engageret og effektiv undervisningspraksis og faglig formidling. Uddannelsen bidrager desuden til udvikling af selvstændighed og evne til at skabe fornyelse i undervisning, vejledning og den professionelle samtale. 

Form
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination mellem teori og praksis, og der veksles mellem oplæg, gruppearbejde og opgaveskrivning. Deltagerne arbejder med at planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning.

Eksamen 
Hvis du vælger at tage forlønbet med eksamen, skal du opfatte dig selv som studerende. Det forventes, at du læser udvalgt litteratur på egen hånd, og at du afslutter forløbet med en skriftlig opgave, som både er en planlægningsog refleksionsopgave. Opgaven bedømmes af underviser og censor. Ved bestået modtager du et eksamensbevis svarende til det første obligatoriske modul i Akademiuddannelsen for Ungdoms- og Voksenundervisning, „Didaktik og undervisningsmetoder“ – og der udløses 10 ECTSpoint. 

Optagelseskrav
For at tage uddannelsen med eksamen er der flg. optagelseskrav: Du skal have gennemført en studie- og erhvervsforberedende uddannelse og have mindst to års relevant erhvervserfaring. Der kan dog søges dispensation fra dette optagelseskrav, hvis du ikke opfylder det.

Pris: 10.600

Næste hold starter i august 2021 (se mere i menuen til venstre)

Tilskud til kurset fra omstillingsreformen:
NB. Der er mulighed for at få tilskud fra omstillingsfonden med op til 10.000 kr. til kurset.
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/studievejledning/uddannelsesstoette-2018-2021?gclid=CjwKCAjwltH3BRB6EiwAhj0IUH-54p2xE3NdssbIKw2FxHXIG5SIU7I_uQZNtJoMPk5XNA3Cew2zlBoCKasQAvD_BwE


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
 

VIA University College
Ulla Funderskov Kejlberg
ulke@via.dk
+45 87 55 18 92

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd