VPC-Erhverv

Tilmelding

Tilmelding:
Mail denne blanket til VPC-Erhverv: Tilmeldingsblanket 2017

Kursusfolder efterår 2017 kan hentes her

Praktiske oplysninger

Optagelse
Ansøgere optages i den rækkefølge VPC modtager tilmeldingerne.

Betaling
Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura.

Uddannelsesbevis
Uddannelsesbevis udstedes efter uddannelsens gennemførelse ved et fremmøde på min. 90%.

Afmelding
Ved afmelding mere end en måned før uddannelses-/kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.    

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på  telefon 61514890 eller vpc@fritid-samfund.dk

Kontortid: Tirsdag-fredag kl. 10-15

                        

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd